QlikTech lanserer QlikMarket Business Discovery Exchange

Forenkler søk og evaluering av partnerløsninger for QlikView-plattformen

September 20, 2012

QlikTech, (NASDAQ: QLIK) bransjeledende innenfor Business Discovery, brukerstyrt Business Intelligence (BI), annonserte i dag lanseringen av QlikMarket. Dette er en nettbasert markedplass som gjør det enkelt for kundene å vurdere og skaffe seg nyttige teknologier og applikasjoner som benytter QlikView Business Discovery-plattformen. Som anerkjent leder i bransjen og med et stort globalt partnernettverk har Qliktech lansert QlikMarket for å styrke forholdet mellom partnere, kunder og potensielle kunder. Dette vil samtidig øke verdien av tidligere investeringer i QlikView-plattformen.

Presentasjon av Big Data, Cloud og andre bransjespesifikke tjenester
QlikMarket er et sted der man kan dra nytte av partnernes løsninger innenfor den nye formen for Business Intelligence, kjent som Business Discovery eller self-service BI. QlikMarket omfatter nå Big Data-koblinger og -utvidelser (Google BigQuery), ustrukturerte analyseløsninger (Attivio), koblinger til Facebook, Twitter og Google Analytics (Industrial Codebox) samt Cloud-tjenester som RAPid Spend Analysis – Professional og QlikView OnDemand (Rosslyn Analytics). Spesifikke bransje- og funksjonsapplikasjoner omfatter farmasøyt- og produksjonsapplikasjoner, samt applikasjoner som fokuserer på bestemte områder som eiendomsforvaltning og salgskanaler.

QlikMarket ble lansert med over 50 produkter/tjenester på market.qlikview.com, med teknologikoblinger, utvidelser og spesiallagde applikasjoner fra QlikView:

  • Koblinger (connectors): Koble QlikView til spesifikke kildesystemer eller kildedata, deriblant Salesforce.com, SAP eller ETL-løsninger.
  • Utvidelser (extentions): Utnytt enda mer av QlikView ved å legge til funksjoner som nye diagramtyper, karttegning eller sanntidsstreaming. 
  • Spesiallagde applikasjoner: Ulike QlikView-applikasjoner som dekker spesifikke behov i en bedrift.

Brukervurderinger fra QlikCommunity
QlikMarket gjør det enkelt for kunder, potensielle kunder og de over 90 000 medlemmene i QlikCommunity å utforske applikasjoner etter bransje eller type løsning, sortere etter relevans eller partner, få oversikt over hvilke løsninger som oftest lastes ned og er høyest rangert. Slike tilbakemeldinger fra andre brukere vil gjøre det enklere å velge riktig løsning. I løpet av de første månedene med betaversjon var det to karttegningsapplikasjoner som utmerket seg både i popularitet og anbefalinger (IdevioMaps for QlikView og GeoQlik extension), i tillegg til Connector Suite QVSource.

"Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for våre partnere og våre kunder å gjøre forretninger med QlikTech", sier Drew Clarke, visedirektør for Business Development ved QlikTech. "QlikMarket skaper blant annet gode inntektsmuligheter for partnerne. For kundene er det et marked som tilbyr det de trenger for å skape sitt eget økosystem rundt QlikView-plattformen. For QlikTech er det en mulighet til å sondere terrenget for spesifikke applikasjoner og teknologier, for å kunne tilby de beste løsningene til sine kunder."
Tjenestene på QlikMarket kommer fra QlikTechs Qonnect Program, det vil si fra løsningsleverandører, teknologipartnere, OEM-partnere og systemintegratorpartnere. QlikMarket skiller seg fra andre programleverandørers markedsplasser ved at brukerne kan påvirke utformingen av løsningene og se hvordan de fungerer.

Om QlikTech

QlikTech (NASDAQ: QLIK) er ledende innenfor Business Discovery – brukerstyrt Business Intelligence (BI). QlikViews Business Discovery-løsning fungerer som en brobygger mellom de tradisjonelle BI-løsningene og mangelfulle regnearkapplikasjoner. QlikTechs minnebaserte og assosiative søketeknologi danner her en ny kategori – self-service BI. Dette bidrar til at brukerne fritt kan lete etter informasjonen de trenger i stedet for å være tvunget til å gjennomgå fastsatte spørsmål. QlikViews selvbetjente analyseverktøy er like godt egnet til små og mellomstore selskaper, som til store globale konsern, og kan distribueres til forretningsbrukere i løpet av dager eller uker. Den applikasjonsdrevne modellen i QlikView Business Discovery-plattformen fungerer sammen med eksisterende BI-løsninger. Dette gjør det til en engasjerende og sosial opplevelse. QlikTechs hovedkontor ligger i Radnor i Pennsylvania, og selskapet har avdelinger over hele verden, med omtrent 26 000 kunder i over 100 land.

QlikTech og QlikView er varemerker eller registrerte varemerker for QlikTech eller dets datterselskaper i USA og andre land. Alle andre selskapsnavn, produktnavn og logoer nevnt her, er varemerker eller registerte varemerker for de respektive rettighetshaverne.