Företaget

Qlik® levererar intuitiva lösningar för datavisualisering med self-service, applikationer för guidad analys, inbäddad analys och rapportering till cirka 40 000 kunder över hela världen. Företag av alla storlekar och i alla branscher använder sig av lösningar från Qlik för att visualisera och utforska information, nå insikt och fatta bättre beslut. Genom Qliks BI-lösningar tillvaratas den kollektiva intelligensen hos alla medarbetare i en organisation. Vi fokuserar på att hjälpa människor att fatta bra beslut – genom att ge alla i en organisation möjlighet att kunna se hela bilden i sina data.


Vår vision

Qlik grundades på ett enkelt antagande – Business Intelligence optimeras av ett tillvaratagande av den kollektiva mänskliga intelligensen. Vi anser att data inte är något annat än en informationskälla och att Business Intelligence, analysverktygen och teknikerna inte är mer effektiva än de människor som använder dem. Vi har därför skapat en helt ny sorts lösningar för visuell dataanalys – för att locka fram det bästa hos de människor som använder lösningarna. Vi fokuserar helt enkelt på att förstärka den mänskliga intelligensen.


Möjliggöra smidighet

Lösningarna från Qlik ger alla i en organisation möjlighet att kunna se hela bilden i sina data. För att kunna leverera enligt vår vision måste vi bygga på vår grund att utmana status quo, vara flexibla och mer innovativa än marknaden som helhet. Vi fortsätter därför att vårda våra kärnvärden och det partnerskap som ger våra kunder framgång.


Våra lösningar

Vår portfölj innehåller tre olika grundläggande lösningar som alla bygger på vår patenterade associativa teknik. Qlik® Sense är nästa generationens plattform för visuell dataanalys, QlikView® är vår beprövade lösning för guidad analys samt dashboards och Qlik® Cloud är vår växande utbud av SaaS-appar.


Engagemang i kundernas framgång

Qlik tillhandahåller erfarenhet på bransch- och rollspecifik nivå till marknaden. Våra tjänster för konsultation, utbildning och support av världsklass ser till att du får maximalt utbyte av din Qlik-implementering. Vårt ekosystem innehåller en global användarcommunity med över 100 000 medlemmar och en marknadsplats för delning av applikationer, data och kunskap samt ett nätverk med 1 700 erfarna partners över hela världen.


Vi förändrar världen

Vi tror att Qlik kan förändra världen. Via vårt Qlik Software Grant-program donerar vi programvaror och tjänster från Qlik som hjälper humanitära och samhällsinriktade frivilligorganisationer att tolka komplex information för att göra deras goda arbete ännu bättre. Programmet Change Our World har samlat in pengar för att hjälpa överlevande vid naturkatastrofer, underpriviligierade ungdomar och föräldralösa barn i Afrika.


Vi utbildar framtidens ledare

Qlik skapar en rikare och mer kraftfull utbildningsupplevelse genom att utveckla de analytiska kunskaper och det kritiska tänkande som förbereder studenterna inför arbetet med ledarskap inom olika områden. Qlik Academic Program stöder den akademiska utbildningen genom att tillhandahålla kostnadsfria Qlik-licenser till universitetslärare och forskare.


Vad är det som gör Qlik så speciellt?

Den pulserande och stimulerande företagskulturen på Qlik bygger på det starka engagemanget i våra kärnvärden – att utmana, agera snabbt, vara öppen och rak, ta ansvar och prioritera teamwork. Dessa kärnvärden utgör en grund för allt vi gör.


Läs mer om Qlik