Den kompletta produktfamiljen från Qlik®

Besvara viktiga verksamhetsfrågor. Utforska data och nå insikter som hjälper dig att fatta beslut. Samarbeta och dela information med varandra.

Qlik Sense®

Ge större möjligheter till data discovery med en datavisualiseringsapp som vem som helst kan använda. Med Qlik Sense kan alla i organisationen enkelt skapa flexibla och interaktiva visualiseringar och fatta meningsfulla beslut.

QlikView®

Fördjupa insikterna genom att skapa utförliga och fördefinierade applikationer för dataanalys, anpassade efter organisationens behov.

Qlik Sense Cloud

Skapa och använd Qlik Sense-appar överallt där behovet uppstår. Ge andra möjlighet att göra samma sak i en säker miljö. Utforska data på detaljnivå, upptäck samband på ett ögonblick och se alla möjligheter.

Qlik Analytics Platform

Utveckla allt från enkla webb plug-ins till komplexa integrerade webbapplikationer. En utvecklares dröm blir sann.

Qlik NPrinting™

En avancerad lösning för rapportering.

Qlik DataMarket

Fatta smartare affärsbeslut. Qlik DataMarket hjälper dig att hitta, koppla samman och hantera data från externa källor