Kompletna rodzina produktów Qlik®

Odpowiedz na wszystkie pytania biznesowe. Analizuj dane i odkrywaj informacje, które pomogą w sprawnym zarządzaniu firmą. Udostępnij Twoje spostrzeżenia i współpracuj, z kim chcesz i gdzie chcesz.

Qlik Sense®

Analizuj dane i wyciągaj wnioski dzięki aplikacji Qlik Sense, za pomocą której każdy pracownik może łatwo tworzyć elastyczne, interaktywne wizualizacje ułatwiające podejmowanie ważnych decyzji.

QlikView®

Korzystaj z gotowych, elastycznych narzędzi, aby tworzyć własne aplikacje analityczne i uzyskiwać bardziej szczegółowe informacje na konkretne tematy.

Qlik Sense Cloud

Twórz aplikacje Qlik Sense i korzystaj z nich w bezpiecznym środowisku oraz zachęcaj do tego innych. Szczegółowo analizuj dane, aby znajdować powiązania i odkrywać nowe możliwości.

Qlik Analytics Platform

Twórz zarówno proste aplikacje typu „mashup”, jak i złożone, zintegrowane aplikacje internetowe. To spełnienie marzeń deweloperów.

Qlik NPrinting™

Zaawansowane rozwiązanie do raportowania i dystrybucji.

Qlik DataMarket

Podejmuj lepsze decyzje biznesowe. Qlik DataMarket pomaga znaleźć i powiązać dane ze źródeł zewnętrznych oraz nimi zarządzać.