Public Sector

Stimuleer dataverkenning en ondersteun beter gefundeerde beslissingen. Verbeter prestaties met minimale tijds- en kosteninspanning. Zorg voor snelle, zichtbare resultaten voor burgers door een betere service, transparantie en publieke verantwoording.

Transformeer overheidstaken met Qlik

Onderwijs

Verbeter studentprestaties. Volg de studentprestaties gedurende een tijdsperiode. Meet de effectiviteit van docenten en curricula om verschillen in prestaties te verklaren en langdurig lage prestaties te voorkomen. Volg levenscycli van studenten, zorg voor een betere targeting van fondsenwerving en verbeter de operationele kosten.

Overheid

Krijg toegang tot grote hoeveelheden gegevens en doe binnen enkele minuten inzichten op, in plaats van in weken of maanden. Stimuleer het besluitvormingsproces binnen uw organisatie. Doe de inzichten op die nodig zijn om de transparantie te verbeteren, de kosten te verlagen en te voldoen aan uw doelstellingen.

Gezondheidszorg overheid

Moderniseer medische dossiers. Consolideer en integreer medische informatie uit meerdere bronnen in een centraal overzicht. Verhoog de kwaliteit van zorg, verbeter de patiënttevredenheid en verlaag tegelijkertijd de kosten.

Video: Monica McEwen, Qlik Federal Director, over analytics in de gezondheidszorg

Veiligheid en defensie

Zorg voor paraatheid en doeltreffende missies, verbeter de efficiëntie en bespaar tegelijkertijd kosten. Analyseer informatie op internationaal, nationaal of lokaal niveau. Stroomlijn faciliteitskosten en verbeter inventarisbeheer. Vervul uw missie.

Brochure: Qlik® datavisualisatie in het Amerikaanse leger

Meer informatie

Meer dan 45.000 klanten vinden hun antwoorden met Qlik