Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

QlikTech, Inc. en zijn dochterondernemingen "QlikTech" verwelkomen u op de QlikTech-website (hierna "Qlik-site") die wordt gehost door of voor QlikTech. De Qlik-site bevat gebieden als QlikCommunity, waarin forums te vinden zijn waar geregistreerde gebruikers met een Qlik-account (zoals hieronder omschreven) kunnen communiceren en kunnen deelnemen aan training, discussieforums, documenten en informatie delen, bètasoftware en andere relevante zaken voor gebruikers van Qlik-producten en -diensten, evenals gebruikersgroepen die specifiek zijn voor bepaalde gemeenschappen van QlikTech-gebruikers ("Community Groups") en QlikMarket, de online marktplaats van QlikTech waarop de ontwikkeling en verspreiding plaatsvindt van applicaties, tools, hulpprogramma´s en andere oplossingen voor het softwareproduct van QlikTech, “QlikView®” (“QlikMarket Solutions”).


2. Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden door de gebruiker

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot, bezoeken aan en gebruik van de Qlik-site. Aan bepaalde delen van de Qlik-site of Community Groups kunnen aanvullende toegangseisen worden gesteld en/of specifieke of aanvullende gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn als aanvulling op hetgeen hier wordt uiteengezet ("Aanvullende gebruiksvoorwaarden"). De QlikMarket Developer-gebruiksvoorwaarden en de QlikMarket User-gebruiksvoorwaarden in het bijzonder zijn Aanvullende gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van QlikMarket. Indien er een tegenstrijdigheid bestaat tussen deze gebruiksvoorwaarden en een van de Aanvullende gebruiksvoorwaarden, zijn de Aanvullende gebruiksvoorwaarden van toepassing op uw gebruik van en toegang tot het specifieke onderdeel van de Qlik-site. Alle Aanvullende voorwaarden zijn hierdoor opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden door middel van deze referentie.

Door de Qlik-site te bezoeken of door te registreren met een Qlik-account, bent u onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle gebruiksvoorwaarden, krijgt u geen toegang tot de Qlik-site en mag u deze niet bezoeken of eraan deelnemen. Indien u een van de gebruiksvoorwaarden of Aanvullende gebruiksvoorwaarden overtreedt, wordt uw machtiging om de Qlik-site (inclusief iedere Community Group) te gebruiken automatisch beëindigd en stemt u ermee in om onmiddellijk al het materiaal dat van de Qlik-site is verkregen (behalve QlikMarket Solutions, verkregen met geldige licentie van derden) of dat is afgeleid van het materiaal dat is verkregen van de Qlik-site, te vernietigen.

QlikTech behoudt zich het recht om van tijd tot tijd, naar eigen oordeel en zonder kennisgeving, de Qlik-site of ieder gebied binnen de Qlik-site, inclusief QlikMarket en QlikCommunity en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te passen, te schorsen of te beëindigen. QlikTech plaatst eventuele aangepaste gebruiksvoorwaarden op de Qlik-site. QlikTech kan ook beperkingen stellen aan bepaalde eigenschappen en diensten of uw toegang tot bepaalde delen van de Qlik-site beperken zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. U zult de gebruiksvoorwaarden regelmatig moeten nagaan op dergelijke wijzigingen. QlikTech mag, maar is niet verplicht, kennis te geven van dergelijke wijzigingen. Het gebruik van ieder deel van de Qlik-site nadat QlikTech wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden heeft gepubliceerd (ongeacht of QlickTech u hiervan in kennis heeft gesteld) is een indicatie van uw erkenning van dergelijke wijzigingen en instemming om door deze herziene gebruiksvoorwaarden gebonden te zijn.

QlikTech stelt zich niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor schade of handelingen die voortvloeit/voortvloeien uit uw gebruik van, bezoek aan, of deelname aan de Qlik-site noch voor aanpassing, schorsing, of opheffing van de Qlik-site, of beëindiging van uw toegang tot uw Qlik-account.


3. Registratie en criteria voor registratie

U moet ten minste achttien (18) jaar oud zijn om een Qlik-account te maken dat u toegang geeft tot bepaalde onderdelen van de Qlik-site, waaronder QlikMarket, QlikCommunity en Community Groups. Als u een Qlik account wilt aanmaken, bent u verplicht huidige, accurate, en volledige informatie over uzelf te geven tijdens het registratie proces van het account. Door een Qlik account te verkrijgen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord gebonden te zijn door de gebruiksvoorwaarden, zoals deze worden aangegaan door en tussen QlikTech en uzelf. U bent verantwoordelijk voor handhaving van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord van uw Qlik-account, en neemt volledige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder uw accountnaam plaatsvinden. U bent verplicht de aan QlikTech gegeven informatie over uw account te onderhouden en onmiddellijk bij te werken, om dergelijke informatie actueel, accuraat en compleet te houden. QlikTech behoudt zich het recht voor om van toegang tot delen van de Qlik-site, inclusief QlikMarket, QlikCommunity en/of elke Community Group, te ontzeggen aan iedereen, op elk gewenst moment, zonder kennisgeving, en voor iedere reden. Indien u een Qlik-account hebt, stemt u ermee in dat QlikTech u belangrijke informatie en mededelingen verstrekt met betrekking tot de Qlik-site via e-mail, sms of andere middelen op basis van de informatie die u aan QlikTech hebt verstrekt. Deze gebruiksvoorwaarden zijn nietig indien zij wettelijk verboden zijn en het recht op toegang tot de Qlik-site in dergelijke rechtsgebieden wordt ingetrokken. U stemt ermee in dat wanneer u ingezetene van een dergelijk rechtsgebied wordt, u onmiddellijk al het gebruik van en toegang tot de Qlik-site staakt.

QlikTech verzamelt of verzoekt niet bewust persoonlijke informatie van iedereen die jonger is dan dertien (13) jaar, noch staat QlickTech bewust toe dat deze personen zich registreren voor een Qlik-account of gebruikmaken van de Qlik-site. Als u jonger ben dan dertien (13) jaar, wordt u verzocht niet te proberen zich aan te melden voor een Qlik-account of enige informatie over uzelf naar QlikTech te sturen, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, en bent u niet geautoriseerd de Qlik-site te gebruiken. In het geval dat QlikTech ontdekt dat persoonlijke informatie van een kind jonger dan dertien (13) jaar is verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zal QlikTech deze informatie zo snel mogelijk wissen.


4. Gedrag

U dient de volgende gedragsregels na te leven:

a. Vertoon geen onrechtmatig gedrag op de Qlik-site. Plaats, publiceer en verspreid in het bijzonder geen lasterlijk, obsceen, inbreukmakend of ander onwettig materiaal of informatie op de Qlik-site.
b. Behandel anderen op de Qlik-site zoals u verwacht dat zij u zouden behandelen. Persoonlijke aanvallen naar andere gebruikers of andere vormen van "flaming" zijn niet toegestaan. "Trollen" is evenmin toegestaan, dat wil zeggen, het plaatsen van onderwerpen of reacties die zijn ontworpen om een negatieve reactie op te wekken bij een of meerdere specifieke gebruikers.
c. Gebruik geen aanstootgevende taal. Wanneer u twijfelt of een bepaalde stelling als aanstootgevend kan worden ervaren, plaats deze dan niet.
d. Vertoon geen storend gedrag op de Qlik-site, zoals het aanhoudend plaatsen van niet-relevante bijdragen of commentaren, of stellingen die andere gebruikers ertoe aan kunnen zetten deze richtlijnen te schenden of deel te nemen aan illegale activiteiten.
e. Draag geen inhoud bij waarin afbeeldingen, software of ander materiaal staan die worden beschermd door wetgeving inzake intellectueel eigendom, het recht op privacy en publiciteit, of enig andere toepasselijke wetgeving, tenzij u het materiaal bezit of recht hiertoe hebt.
f. Plaats geen instructies, software of ander materiaal dat deelnemers of derden ertoe in staat stelt de computers van andere gebruikers te beschadigen of ongeoorloofd toegang te krijgen tot software of websites.
g. Plaats geen computerprogramma‘s die destructieve eigenschappen hebben, zoals virussen, wormen of Trojaanse paarden. Gebruik geen enkel type bot voor het scrollen, vertonen van meerdere schermen, of andere activiteiten die de online communicatie kunnen verstoren.
h. Doe u niet valselijk voor als een ander persoon op het forum, inclusief werknemers en vertegenwoordigers van QlikTech.
i. Gebruik de Qlik-site niet om andere gebruikers te spammen, inclusief het sturen van identieke en irrelevante berichten naar veel verschillende discussiegroepen, maillijsten of community‘s.
j. Geef geen verkeerde bron op van wat u bijdraagt.
k. Tijdens uw gebruik van aspecten van de Qlik-site (zoals QlikMarket en QlikCommunity), zoals aangeduid door Qlik, om aanvullende informatie over uw eigen bedrijf te verstrekken die interessant kan zijn voor andere gebruikers (zonder hen te spammen), is het niet toegestaan om inhoud te verspreiden of te publiceren waarin fondsenwerving, promotie of reclame staat. U stemt ermee in andere gebruikers van de Qlik-site niet te verzoeken om gebruik te maken of lid te worden van een andere commerciële online of offline dienst van een andere organisatie.
l. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle uw activiteiten terwijl u deelneemt aan de Qlik-site, inclusief alles wat u bijdraagt.
m. Vertrouw niet op de Qlik-site, inclusief klantcommunity‘s als veilige opslag voor materialen. De Qlik-site is niet ontworpen als primaire opslagplaats voor deze materialen, en QlikTech is niet verantwoordelijk voor wijziging, verwijdering of verlies van opgeslagen materialen. Maak back-ups voor het materiaal dat u bijdraagt aan de Qlik-site.
n. QlikTech behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment, zonder kennisgeving, bijdragen die deze richtlijnen overtreden te verwijderen. n. QlikTech behoudt zich ook het recht voor op ieder gewenst moment, zonder kennisgeving, de toegangsrechten van de gebruiker die deze gebruiksvoorwaarden heeft overtreden te schorsen of te ontzeggen. QlikTech heeft echter, ter verduidelijking, geen verplichting tot het monitoren van bijdragen (zoals hieronder gedefinieerd).
o. Deelnemers kunnen koppelingen naar andere websites in de Qlik-site plaatsen. QlikTech is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de met deze koppelingen geassocieerde websites. Daarnaast herinnert QlikTech u eraan dat sommige inhoud en koppelingen op internet materiaal voor volwassenen bevat dat niet geschikt is voor kinderen en aanstootgevend kan zijn voor sommige gebruikers.
p. U bent verantwoordelijk de handelingen die u uitvoert op basis van de informatie of adviezen die u ontvangt via de Qlik-site (inclusief QlikMarket en QlikCommunity). Gebruik uw gezonde verstand wanneer u de informatie beoordeelt die door de Qlik-site of een andere communicatiedienst wordt verstrekt. Het is uw eigen keuze om informatie te delen of transacties aan te gaan met anderen; doe daarom eigen onderzoek alvorens keuzes te maken.
q. Op de QlikTech-site uitgewisselde informatie is niet vertrouwelijk.
r. U bent verantwoordelijk voor alle bronbelastingen en belastingaangiften, accijnzen en andere bestuurlijke heffingen behorend bij uw activiteit met betrekking tot uw verbinding met de Qlik-site.


5. Bijdragen

Er zijn gelegenheden voor u als Qlik-accounthouder (inclusief QlikMarket en QlikCommunity) om actief deel te nemen aan het maken, leveren, delen en uploaden van informatie naar de Qlik-site, zoals opmerkingen, ideeën of suggesties voor nieuwe of verbeterde softwareproducten, technologieën, marketing-/reclamecampagnes of productnamen, gegevens, artikelen, documenten, threads op discussieforums, weblogs, computercode, zoals software-voorbeeldcode, broncode, scripts, softwarepatches, bugfixes, binaries of uitvoerbare bestanden, of andere gegevens, materiaal of informatie (individueel en gezamenlijk "Bijdragen"). Uw bijdragen omvatten alle door u ingezonden QlikMarket Solutions om opgenomen te worden in QlikMarket (of deze nu ingezonden zijn via de Qlik-site, QlikTech’s partnerportal of anderszins). Alle bijdragen zijn onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden. QlikTech draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in het delen van bijdragen tussen gebruikers.


6. Eigendom, rechten en aansprakelijkheid betreffende bijdragen aan de site

QlikTech beschouwt de bijdragen die u en andere gebruikers plaatsen, uploaden, insturen of op een andere manier leveren aan de Qlik-site niet als zijn eigendom. Door andere bijdragen te leveren dan aan QlikMarket Solutions op de Qlik-site, schenkt u QlikTech en iedere Qlik-site gebruiker onder alle intellectuele, industriële en eigendomsrechten eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusief, sublicentieerbare, overdraagbare, kostenvrije, vrij van royalty's, onherroepelijk recht dergelijke bijdragen voor elk doeleinde te gebruiken, reproduceren, wijzigen, verspreiden, weergeven, uit te voeren en op andere wijze volledig gebruik van te maken. De licenties uiteengezet in de QlikMarket Developer gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw inzending van alle QlikMarket Solutions.

Om QlikTech en andere gebruikers van de Qlik-site de rechten, toestemmingen en hierin bevatte licenties te schenken, verklaart u en garandeert u dat u eigenaar bent of in het bezit bent van de noodzakelijke rechten van intellectueel bezit in de bijdragen en dat uw bijdragen geen intellectuele, industriële of andere eigendomsrechten van anderen schenden. Plaats, upload, verstuur of lever op andere wijze geen bijdragen die beschermd zijn door de rechten van anderen, tenzij u de benodigde rechten of licenties heeft om dergelijke bijdragen zoals bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te gebruiken en volledig gebruik van te maken. Door bijdragen te uploaden naar de Qlik-site, garandeert u dat u geen virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke, illegale of onwettige code uploadt die ontworpen is om software of hardware te onderbreken, vernietigen, of in functioneren te limiteren.

U erkent en stemt in dat alle bijdragen worden geleverd op een niet-vertrouwelijke basis, ongeacht aanduiding of aantekening van vertrouwelijkheid. QlikTech is niet in het minst verplicht om controle te hebben en heeft ook geen controle over de gemaakte, geleverde en geüploade bijdragen aan de Qlik-site. De aard van sommige bijdragen van aanstootgevend, schadelijk of incorrect zijn, en zullen in sommige gevallen verkeerd gelabeld of misleidend gelabeld worden. QlikTech behoudt zich het recht bijdragen neer te halen of te verwijderen indien zij gemarkeerd worden door gebruikers of bezwaarlijk geacht worden door QlikTech. QlikTech heeft echter geen verplichting tot het monitoren, neerhalen of verwijderen van bijdragen.


7. Blogs

Van blog auteurs en bloggebruikers (hierna "bloggers") die blogs, opmerkingen of andere bijdragen posten wordt verwacht dat zij zich houden aan de gedragsregels zoals hierboven beschreven in paragraaf 4. Bloggers kunnen blogs schrijven om over het algemeen QlikTech producten en diensten te bespreken. Hoewel QlikTech de vrijheid van de bloggers en de door hen geplaatste bijdragen respecteert, kunnen blogs waarin hoofdzakelijk onderwerpen worden besproken die niet gerelateerd zijn aan QlikTech of buitensporig veel hulpmiddelen of bandbreedte vereisen neer te worden neergehaald op basis van het oordeel van QlikTech. Over het algemeen worden bloggers niet alleen verantwoordelijk gehouden voor hun eigen woorden, maar ook voor de reacties op hun blog; benoem hun tolerantie voor kwetsende opmerkingen; overweeg het uitschakelen van anonieme reacties; negeer de "trolls" (d.w.z. mensen die doelbewust vernederende of anders haatzaaiende berichten plaatsen); haal de gesprekken offline, en spreek zelf rechtstreeks of met een geschikte tussenpersoon; wijs personen die de gedragsrichtlijnen overtreden hierop; en zeg niks online wat u ook niet rechtstreeks tegen iemand zou zeggen. Bloggers begrijpen dat zij de volledige verantwoordelijkheid dragen voor de bijdragen die zij plaatsen en dat dergelijke bijdragen nadelige gevolgen kunnen hebben in zowel privéleven als op het werk, zoals beschadigde vriendschappen of baanverlies.


8. Websites, inhoud, producten en diensten van derden

De Qlik-site kan weblinks bevatten naar websites en toegang naar bijdragen, inhoud (inclusief meningen, adviezen, stellingen en advertenties), producten en diensten van derden (gezamenlijk "inhoud van derden"). Deze links zijn beschikbaar via de Qlik-site uit gemak, voor informatieve doeleinden en de insluiting van dergelijke links vormt en impliceert geen goedkeuring of aanbeveling. U stemt ermee in dat QlikTech niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke inhoud van derden. Lees voordat u andere websites bezoekt het online geplaatste beleid betreffende privacy en andere onderwerpen van deze websites. U begrijpt dat u alle risico's draagt die komen kijken bij de toegang tot en het gebruik van inhoud van derden. Indien u ervoor kiest om producten of diensten aan te kopen van derden (inclusief en zonder begrenzing QlikMarket Solution), hebt u een directe connectie met de derde partij. U stemt ermee in dat QlikTech niet verantwoordelijk is voor: (a) de kwaliteit van de producten of diensten van derden; en (b) het nakomen van de bepalingen in uw overeenkomst met de verkoper, inclusief de levering van producten of diensten en garantieverplichtingen verbonden aan de aangekochte producten of diensten. U stemt ermee in dat QlikTech niet verantwoordelijk is voor door u ervaren verlies of schade in welke vorm als gevolg van een overeenkomst met een derde partij (inclusief, en zonder begrenzing, QlikMarket Solution ontwikkelaars).


9. Disclaimer

QLIKTECH HEEFT GEEN BIJZONDERE VERHOUDING MET OF FIDUCIAIRE VERPLICHTING NAAR U. DE QLIK-SITE (INCLUSIEF QLIKMARKET, QLIKCOMMUNITY AND ALLE COMMUNITY GROUPS) EN ALLE QLIK-SITE INHOUD ZIJN BESCHIKBAAR "IN DE HUIDIGE STAAT" EN "INDIEN BESCHIKBAAR". QLIKTECH EN ZIJN LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE VORMEN VAN GARANTIES, EXPLICIET EN IMPLICIET, AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES AANGAANDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET INBREUK MAKEN OP ENIG RECHT. QLIKTECH EN ZIJN LEVERANCIERS GEVEN GEEN GARANTIE DAT DE QLIK-SITE, COMMUNITY'S OF QLIK-SITE INHOUD AAN UW VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN, DAT DE WEBSITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG EN VRIJ-VAN-FOUTEN BESCHIKBAAR ZAL ZIJN, DAT DE VERKREGEN RESULTATEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE QLIK-SITE, CUSTOMER COMMUNITY'S OF ENIGE QLIK-SITE INHOUD ACCURAAT, VOLLEDIG OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN; OF DAT DE KWALITEIT VAN QLIK-SITE INHOUD, AANGEKOCHT OF VERKREGEN DOOR UZELF VAN DE QLIK-SITE AAN UW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN.

HET DOWNLOADEN OF OP ANDERE WIJZE VERKRIJGEN VAN QLIK-SITE INHOUD GESCHIEDT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN RISICO. QLIKTECH EN ZIJN LEVERANCIERS DRAGEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR SCHADE AAN UW COMPUTER OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS RESULTAAT VAN HET DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN VAN BIJDRAGEN OF ANDERE DIENSTEN.


10. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL QLIKTECH OR ZIJN LEVERANCIERS, PARTNERS OF DOCHTERONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DOOR U OF DOOR DERDEN ONDERVONDEN SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, INCIDENTELE SCHADE EN GEVOLGSCHADE, VERLIES VAN WINST, OF SCHADE ALS RESULTAAT VAN VERLOREN GEGEVENS OF BEDRIJFSONDERBREKING) ALS GEVOLG VAN (A) UW TOEGANG OF GEBRUIK OF GEBREK AAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VAN DE QLIK-SITE OF QLIK-SITE INHOUD OF CUSTOMER COMMUNITY'S; (B) UW AFHANKELIJKHEID VAN QLIK-SITE INHOUD, (C) QLIKTECH´S BEËINDIGING OF SCHORSING VAN UW TOEGANG TOT (DELEN VAN) DE QLIK-SITE, (D) VOOR VERLIES VAN GEGEVENS OF KOSTEN VAN AANSCHAF VAN VERVANGENDE ARTIKELEN OF DIENSTEN; OF (E) VOOR ENIG ANDERE OORZAAK BUITEN DE MACHT VAN QLIKTECH. ONGEACHT OF DIT GEBASEERD IS OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, OF ENIG ANDERE WETTELIJKE THEORIE, EN ONGEACHT OF QLIKTECH WEET HEEFT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

QLIKTECH’S MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID, VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET DE QLIK-SITE OF UW GEBRUIK VAN BIJDRAGEN, EN ANDERE DIENSTEN, ONGEACHT DE AANLEIDING VAN DE ZAAK (OF DIT NOU DOOR CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, GARANTIEBREUK OF ANDERS IS), ZAL NIET MEER BEDRAGEN DAN ÉÉN DOLLAR ($1) EN DE DOOR U AAN QLIKTECH BETAALDE BEDRAGEN DIRECT VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENISSEN DIE TOT DE CLAIM HEBBEN GELEID.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN LIMIETEN AAN OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOE. DIENTENGEVOLGE KUNNEN SOMMIGE VAN DE BOVENGENOEMDE LIMIETEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. VOOR ZOVER ENIGE QLIKTECH PARTIJ NIET TOEGESTAAN WORDT DOOR TOEPASSELIJK RECHT OM GEÏMPLICEERDE GARANTIE AF TE WIJZEN OF AANSPRAKELIJKHEID TE LIMITEREN, ZULLEN DE DUUR VAN DERGELIJKE GARANTIE EN DE MATE VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN QLIKTECH´S PARTIJ HET DOOR TOEPASSELIJK RECHT VEREISTE MINIMUM ZIJN.


11. Vrijwaring

Indien QlikTech en zijn dochterondernemingen, bestuurders, managers, vertegenwoordigers, en werknemers enige aansprakelijkheid ervaart naar een derde als gevolg van of gerelateerd aan (a) uw overtreding van de Voorwaarden (of Aanvullende Voorwaarden), (b) uw gebruik van de Qlik-site, of (c) uw bijdragen of ander materiaal wat u hebt geüpload of beschikbaar heeft gemaakt op de Qlik-site, stemt u ermee in QlikTech en zijn dochterondernemingen, bestuurders, managers, vertegenwoordigers, en werknemers schadeloos voor te stellen en vrij te waren van dergelijke aansprakelijkheid, en van alle verliezen, schade, kosten, eisen, schulden en aanleidingen van de zaak, inclusief aanvaardbare juridische kosten en uitgaven.


12. Privacybeleid

Qlik vereist geen persoonlijke informatie van u, het besluit om persoonlijke informatie te overhandigen is vrijwillig. Om een Qlik account te registreren is het noodzakelijk om persoonlijke informatie te leveren. Door uw persoonlijke informatie te leveren aan QlikTech, geeft u toestemming voor het verzamelen, verwerken en opslaan van uw persoonlijke gegevens door QlikTech volgens de richtlijnen in het privacybeleid van QlikTech.


13. Exportbeperkingen/Juridische beperkingen

U dient geen Qlik-site inhoud niet te openen, downloaden, te gebruiken of te exporteren, of de Qlik-site te bereiken of te gebruiken in landen waar dit de exportwetten of -regelgeving of andere toepasbare wetten of regelgeving overtreedt. U stemt ermee in alle exportwetten en -beperkingen en -regelgeving van ieder Amerikaanse of buitenlandse instelling of autoriteit na te leven, en de diensten en producten van QlikTech niet direct of indirect te leveren of beschikbaar te maken zonder de noodzakelijke toestemmingen of daar waar dit dergelijke beperkingen, wetten of regelgeving overtreedt. Waar toepasbaar verkrijgt u en draagt u alle kosten gerelateerd aan de nodige licenties en/of uitzonderingen met betrekking tot uw eigen gebruik van de Qlik-site buiten de Verenigde Staten. U stelt de diensten en producten van QlikTech en de achterliggende informatie en technologie niet beschikbaar om te downloaden of op een andere manier direct of indirect beschikbaar (i) in een land dat onder Amerikaanse handelssancties valt, aan individuen of rechtspersonen die vallen onder dergelijke landen, of aan staatsburgers of ingezetenen van dergelijke landen die geen wettige permanente ingezetenen zijn van landen die onder dergelijke sancties vallen; of (ii) aan iemand die op de lijst specifieke burgers en geblokkeerde personen van het Amerikaanse Ministerie van Financiën voorkomen of die op de embargolijst van het Amerikaanse Ministerie van Handel staan. Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, stemt u in met het voorgaande en verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onderhevig bent aan, of een staatsburger of bewoner van een dergelijk land bent of op een dergelijke lijst staat.


14. Toekomst-gerichte verklaringen en waarschuwende verklaringen

Op historische informatie en discussies na kunnen de stellingen die op deze website geplaatst zijn toekomst-gerichte uitspraken bevatten binnen de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 of andere toepasbare wetten. Deze uitspraken houden een aantal risico's, onzekerheden en andere factoren in waardoor feitelijke resultaten in belangrijke maten kunnen afwijken, zoals blijkt uit de documenten van dit bedrijf die bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission zijn ingediend. Zie het tabblad "SEC-dossiers" onder "Beleggersrelaties" op deze website voor kopieën van deze dossiers.


15. Toepasselijk recht; geschillenbeslechting

Deze overeenkomst valt onder en dient te worden geïnterpreteerd naar de wetten van de Amerikaanse staat New York, ongeacht eventuele tegenstrijdigheden in de wettelijke bepalingen hiervan, behalve de New York General Obligations Law Section 5-1401. Ieder geschil dat voortkomt uit of gerelateerd is aan de inhoud van deze overeenkomst wordt definitief beslecht door middel van arbitrage in de stad New York in de Engelse taal, overeenkomstig met de Streamlined Arbitration Rules and Procedures of Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. ("JAMS") geldend op dat tijdstip, door een arbiter met aanzienlijke ervaring in het beslechten van geschillen over intellectuele eigendom en commerciële overeenkomsten, die wordt gekozen uit de van toepassing zijnde lijst JAMS-arbiters volgens de Streamlined Arbitration Rules and Procedures van JAMS. Een verzoek tot toekenning van afdwingbare rechtskracht aan het arbitraal vonnis kan bij elke bevoegde rechtbank worden ingediend. Niettegenstaande het voorgaande, heeft iedere partij het recht, in afwachting van een definitieve beslissing van de arbiter, voorlopige voorzieningen of andere billijke rechtsmiddelen te laten instellen door een daartoe bevoegde rechter. In een rechtszaak of procedure ingevolge de gebruikersvoorwaarden, heeft de winnende partij het recht om gemaakte kosten en rechtshulphonoraria op te eisen. De partijen komen overeen voor alle doeleinden van deze overeenkomst de exclusieve rechtspraak van de Federale gerechtshoven van de Verenigde Staten in het zuidelijk district van New York te hanteren.


16. Auteursrechtbeleid/Digital Millennium Copyright Act

U dient geen materiaal dat op een of andere wijze auteursrechtelijk of anders beschermd is te plaatsen, aan te passen, te verspreiden of te reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht van dergelijk materiaal te verkrijgen. QlikTech kan een account beëindigen, toegang tot een website of dienst ontzeggen aan, of het gebruikersaccount afsluiten van de gebruiker die vermeend inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht of ander beschermend recht van een ander.

Zonder bovenstaande te beperken, indien u denkt dat er inbreuk is gemaakt op uw auteursrecht of op andere rechten, voorziet u onze aangewezen agent schriftelijk van de volgende informatie:

Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die geautoriseerd is om namens de eigenaar van het auteursrecht of ander recht op te treden
Een omschrijving van het auteursrechtelijk beschermd werk of ander werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt
Een omschrijving van waar het materiaal dat volgens u inbreuk maakt te vinden is op onze websites, netwerken of in andere databanken
Uw adres, telefoonnummer, en e-mailadres
Een door u geschreven stelling waarin u zegt in goed vertrouwen gelooft dat het omstreden gebruik niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, diens agent, of de wet
Een verklaring u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw verklaring juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of dat u bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht te handelen
Onze aangewezen agent voor de kennisgeving van klachten van inbreuk op auteursrecht kan als volgt worden bereikt:

Office of General Counsel
Qlik Technologies Inc.
150 N. Radnor Chester Road, Radnor, PA 19087
Attn: General Counsel

Indien het betwiste materiaal is geplaatst door een derde die met redelijke inspanning achterhaald kan worden, zal QlikTech op redelijke wijs kennis geven aan de derde partij van de aanklacht. Wanneer de derde met een geldige kennisgeving antwoordt, voorziet QlikTech u van een kopie, zodat u de eventuele andere stappen die u noodzakelijk acht kunt ondernemen.

Copyright © 2012 QlikTech, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Deze gebruiksvoorwaarden treden in werking per 20 april 2012.