Cookie- & privacybeleid

Inleiding

Qlik® zet zich in om de privacy van uw persoonlijke informatie te beschermen wanneer u onze website, producten of services gebruikt. In dit beleid zet Qlik uiteen hoe wij persoonlijk herleidbare informatie en persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, inclusief informatie die u aan ons verstrekt.

U kunt het grootste deel van onze site bekijken zonder informatie over uzelf te verstrekken. Soms hebben we informatie nodig om door u gevraagde services te leveren en in deze privacyverklaring wordt gegevensverzameling en -gebruik in die omstandigheden uitgelegd. Lees de privacyverklaring van Qlik helemaal door. Door van onze website gebruik te maken, stemt u in met het verzamelen, delen en gebruiken van informatie, zoals dat hierin wordt beschreven.

Uw persoonlijke informatie verzamelen

Persoonlijke informatie is informatie die naar u persoonlijk herleidbaar is, zoals uw naam, adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer of andere identificerende informatie die op u persoonlijk van toepassing is.

In het algemeen wordt persoonlijke informatie verzameld wanneer u een klant of potentiële klant van Qlik bent (bijvoorbeeld als u een desktopproduct hebt gedownload) of wanneer u wordt gevraagd u te registreren voor bijvoorbeeld evenementen, nieuwsbrieven, rapporten, software- of documentatiedownloads of discussiegroepen. Persoonlijke informatie die door Qlik wordt verzameld, blijft vooral beperkt tot uw naam, e-mailadres, taal, land of locatie, maar kan eventueel ook andere informatie bevatten indien deze nodig is om een door u gevraagde service te verlenen of u te ondersteunen bij het gebruik van onze producten.

Voor het gemak van de bezoekers aan onze site bieden wij soms links naar andere websites, die niet onder dit privacybeleid vallen. Deze gelinkte sites vallen niet onder het beheer van Qlik, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de bescherming en de privacy van informatie die u bij uw bezoek aan deze sites verstrekt.

Het gebruik van uw persoonlijke informatie

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie voor de volgende primaire doeleinden:

  • Om deze website gebruiksvriendelijker te maken door slechts één keer uw persoonlijke gegevens in te voeren.
  • Om u te helpen snel software, diensten en informatie te vinden.
  • Om ons te helpen inhoud te maken en te bezorgen die voor u het meest relevant is.
  • Om onze producten en diensten aan u te promoten en u te attenderen op upgrades van onze producten, speciale aanbiedingen, updates van informatie en andere nieuwe diensten van Qlik.
  • Om ons te helpen ons management van de klant- en partnerrelaties te optimaliseren.
  • Om uw gebruikerservaring met onze websites, producten en diensten te verbeteren.
  • Om onze producten en diensten te laten functioneren, bijvoorbeeld wanneer u een Qlik-account maakt.
  • Om ons te helpen de problemen die u kunt hebben met onze producten en diensten op te lossen.

Qlik gebruikt persoonlijke informatie op geen enkele manier die strijdig is met de doeleinden waarvoor deze is verzameld of later door de betrokken persoon is geautoriseerd.

We kunnen u van tijd tot tijd promotionele e-mails of nieuws over ons bedrijf en onze producten waarvan wij denken dat u ze interessant zult vinden, sturen naar het e-mailadres dat of andere contactgegevens die u hebt overhandigd. U kunt op elk moment van de ontvangst van marketingdistributies afzien. Geef hiertoe uw e-mailadres op via: http://www.qlik.com/opt-out.

Uw persoonlijke informatie delen

Informatie die u tijdens uw bezoek aan de Qlik-site of op andere wijze verstrekt, kan worden gebruikt door Qlik (en ieder bedrijf binnen de Qlik-groep), een geautoriseerde partner van Qlik of een leverancier met wie wij deze delen (zoals distributeurs en wederverkopers van Qlik-software en -services, en contractanten die namens ons services verlenen). Als u een partner/distributeur of potentiële partner/distributeur van Qlik bent, kan Qlik uw gegevens ook delen met andere partners/distributeurs met wie wij zakendoen, zodat zij contact met u kunnen opnemen om mogelijkheden te bespreken.

Qlik deelt persoonlijke informatie uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is om de voorgenoemde doelen te dienen, en neemt de nodige stappen om persoonlijke informatie te beveiligen. Onze leveranciers en partners zijn bijvoorbeeld verplicht dergelijke persoonlijke informatie geheim te houden en niet anders te gebruiken dan voor de beoogde doeleinden. Qlik verkoopt of verhuurt geen persoonlijke informatie aan derden, tenzij u Qlik hiertoe toestemming hebt verleend.

Indien noodzakelijk, wordt persoonlijke informatie overgedragen naar het buitenland (bijvoorbeeld buiten de EER) en adequate stappen worden door Qlik ondernomen om persoonlijke informatie te beschermen. Qlik heeft bijvoorbeeld zowel intern in zijn groep als extern met de relevante leveranciers een netwerk van EU-modelclausules ingesteld om de bescherming van de persoonlijke gegevens voor EER-gebruikers te garanderen.

Qlik kan uw persoonlijke informatie zonder kennisgeving bekendmaken als daarmee wordt voldaan aan wettelijke regelgeving, inclusief iedere regelgeving met betrekking tot juridische procedures of onderzoeken door overheids- of wethandhavingsinstanties, inclusief strafrechtelijke onderzoeken, of aan verplichtingen in verband met belasting- of andere aangiften, inclusief om (a) te voldoen aan juridische procedures die tegen Qlik of de website worden gevoerd; (b) op te komen voor de rechten en het bezit van Qlik en deze te verdedigen; en (c) te handelen in dringende situaties om de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van Qlik, zijn websites of het algemene publiek te beschermen.

Beveiliging

Qlik zal passende voorzorgsmaatregelen nemen om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Dergelijke maatregelen kunnen bestaan uit het gebruik van wachtwoordbeveiliging en het beperken van de toegang tot persoonlijke informatie tot iedereen die een legitiem doel heeft om de persoonlijke informatie te ontvangen.

Qlik neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie betrouwbaar is voor het bedoelde gebruik, accuraat, volledig en actueel. Tevens worden redelijke maatregelen genomen om privacyvoorkeuren op te geven, zoals beperking van toegang tot de persoonlijke informatie tot personen die een legitiem zakelijk doel hebben om op de hoogte zijn van deze informatie. Daarbij wordt bepaalde informatie geanonimiseerd of worden codes of pseudoniemen gebruikt wanneer de werkelijke namen niet vereist zijn voor het beoogde doel.

Werknemers met toegang tot dergelijke persoonlijke informatie worden getraind met betrekking tot dit Beleid, erop gewezen dat zij verantwoordelijk zijn voor volledige naleving van de privacyprincipes in dit Beleid en geïnstrueerd dat overtreding van deze principes passende disciplinaire maatregelen tot gevolg zal hebben, tot en met beëindiging van het dienstverband.

Wij treffen redelijke voorzorgsmaatregelen om eventuele beveiligingslekken van onze website en dossiers te voorkomen, maar geen enkele website of internettransmissie is volledig veilig en wij kunnen niet garanderen dat ongeoorloofde toegang, hacken, gegevensverlies of andere lekken nooit zullen voorkomen.

Cookies

Wanneer u onze site bezoekt, worden cookies op uw apparaat (computer, mobiel of tablet) geplaatst. Een "cookie" is een klein tekstbestand dat op uw apparaat wordt geplaatst door websites die u bezoekt. Sommige van onze cookies zijn strikt noodzakelijk om onze site te laten functioneren. Andere hebben betrekking op de prestaties en functionaliteit van onze site en op uw voorkeuren. Qlik gebruikt de volgende cookies op deze site:

1. Strikt noodzakelijk: met deze cookies kan de website correct functioneren en de door u gevraagde services en producten leveren. Deze cookies verzamelen geen informatie over u die voor marketingdoeleinden kunnen worden gebruikt en registreren niet welke internetsites u bezoekt.

2. Prestaties en functionaliteit: deze cookies onthouden uw voorkeurstaal, begrijpen uw voorkeuren en koppelen gebruikers aan formulieren die u inzendt, om de gevraagde informatie alvast op eventuele volgende formulieren in te vullen. Andere cookies worden alleen geplaatst voor de duur van uw bezoek aan onze site, of om te bepalen of u een nieuwe of terugkerende bezoeker op onze site bent. Deze cookies kunnen op uw computer blijven voor de duur van uw sessie of tot een periode van maximaal vijf jaar.

3. Analytics: wij gebruiken Google Analytics om te kunnen analyseren hoe onze site wordt gebruikt, bijvoorbeeld om rapporten te maken over de activiteit op de site of om ons andere services met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik te leveren. De informatie die over uw gebruik van de website door de cookie wordt gegenereerd, wordt naar Google overgebracht en door Google op servers in de Verenigde Staten opgeslagen.

Wij gebruiken een IP-anonimiseringsfunctie die uw IP-adres inkort als u in een land binnen de Europese Economische Ruimte bent gevestigd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. Sommige cookies van Google Analytics kunnen tot 2 jaar op uw computer blijven bestaan.

Informatie over hoe Google gegevens gebruikt, is te vinden in het privacybeleid van Google. Bij Google Analytics vindt u meer informatie, bijvoorbeeld over hoe u zich hiervoor kunt afmelden.

4. Remarketing-cookies van derden: door ons vertrouwde derden gebruiken deze cookies om u reclamebanners op andere websites te tonen. Wij gebruiken de DoubleClick-cookie, die onderdeel is van de Google Analytics-cookies, om advertenties binnen het Google-contentnetwerk te optimaliseren en aan te bieden aan eerdere bezoekers van onze site die hun belangstelling al hebben getoond door onze site te bezoeken. Met de DoubleClick-cookie kunnen wij producten als AdWords op het Google-netwerk remarketen. Meer informatie over DoubleClick kunt u vinden bij Advertentievoorkeuren van Google, waar u de instellingen kunt wijzigen of zich kunt afmelden (opt out).

Als u zich in het algemeen voor het plaatsen van cookies wilt afmelden, kunt u dit in uw browser instellen. Meer informatie over cookies vindt u op http://www.aboutcookies.org. Als u ervoor kiest in uw browser geen cookies te accepteren van de Qlik-site, kunt u onze sites bekijken, maar uw bezoek niet op uw persoonlijke wensen afstemmen, noch u aanmelden voor het serviceaanbod op de site.

Toegang

U mag toegang vragen tot de persoonlijke informatie die Qlik over u bewaart, indien dit wettelijk is toegestaan. U kunt uw verzoek schriftelijk indienen en Qlik zal in overeenstemming met lokale wetgeving op uw verzoek reageren. Als u wettelijk recht op toegang hebt, hebt u eveneens het recht eventuele onjuiste informatie te corrigeren, aan te passen of te laten verwijderen.

Als een individu er kennis van neemt dat de informatie die Qlik over hem of haar bewaart onjuist is, mag de desbetreffende persoon contact opnemen met de personen die in de paragraaf Contactgegevens van dit Beleid worden vermeld.

Er zijn omstandigheden denkbaar waarin Qlik niet in staat is toegang tot uw persoonlijke informatie te verschaffen. Qlik mag ook om wettelijk toegestane redenen toegang weigeren of beperken, bijvoorbeeld in situaties waarin de informatie verwijzingen naar andere individuele personen bevat en het niet mogelijk is uw persoonlijke informatie daaruit af te zonderen, of waarin de informatie om wettelijke redenen, of om redenen van beveiliging of commerciële eigendom niet mag worden bekendgemaakt. Qlik zal trachten u te informeren over redenen voor eventuele weigering of beperking van toegang.

De privacy van kinderen

Qlik verzamelt niet bewust of opzettelijk informatie van personen die jonger zijn dan 13 jaar, en wij verzoeken iedereen die jonger is dan 13 geen persoonlijke informatie te verzenden. Als wij ervan kennisnemen dat iemand die jonger is dan 13 persoonlijke informatie heeft verzonden, zullen wij die informatie uit onze dossiers verwijderen.

Contactgegevens

Vragen of klachten over dit Beleid kunt u richten aan Lynn Carino, Vice President Global Employment and Compliance, 150 N. Radnor Chester Rd., Radnor, PA 19087 VS; telefoon: +1 (888) 828-9768; fax: +1 (610) 975-5987; e-mail: privacy@qlik.com.

Wijzigingen in deze verklaring

Qlik behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

Laatst bijgewerkt: 05 juli 2016