Selskapsoversikt

Selskap Qlik® leverer intuitive løsninger for datavisualisering, veiledende analyseapplikasjoner, innebygde analyser og rapporter til rundt 40 000 kunder over hele verden. Bedrifter i alle størrelser, bransjer og uansett geografisk område bruker Qlik-løsninger til å visualisere og utforske data, og kan dermed ta bedre beslutninger. Qlik optimaliserer Business Intelligence (BI) ved å skape et nettverk for hele organiasasjonen. Vi fokuserer på å styrke kompetansen til mennesker - ved å gi alle mulighet til å se hele historikken som ligger skjult i dataen.


Vår visjon

Qlik ble etablert med visjon om å skape gode løsninger for å analysere bedriftsdata basert på Business Intelligence (BI). Vi betrakter data utelukkende som en kilde og tror på mennesket fremfor teknologien. Derfor har vi utviklet enkle, visuelle løsninger slik at jobben blir enklere for deg som sitter foran dataskjermen.


Være fleksible

Med Qlik-løsninger kan alle i organisasjonen se hele historikken som ligger skjult i dataene. For å skape resultater med vår visjon, må vi være fleksible og innovative i forkant av markedet og bygge videre på vårt fundament. Vi må altså forsette med å pleie våre kjerneverdier og partnere, som gir våre kunder gode resultater.


Våre løsninger

Vår portefølge består av tre kjerneløsninger som alle bygger på vår patenterte motorteknologi. Qlik Sense® er neste generasjonens plattform for visuell dataanalyse, QlikView® er våre anerkjente løsning for veilende analyse og dashboards og Qlik® Cloud er vår voksende portefølge med SaaS-applikasjoner.


Forpliktet til kundefremgang

Forpliktet til kunders fremgang Qlik har erfaring på bransje- og funksjonspesifikt nivå. Med våre konsulenttjenester, opplæring og støtte garanterer vi at du får optimalt utbytte av Qlik-implementeringen. Vårt økosystem består av mer enn 100 000 brukere globalt og en markedsplass for deling av applikasjoner, data og kunnskap samt et nettverk på 1 700 erfarne partnere over hele verden.


Forandrer vår verden

Vi tror på at Qlik forandrer vår verden. Med vårt Qlik Software Grant-program donerer vi Qlik-programvare og tjeneste for å hjelpe humanitære og veldedige organisasjoner med å tolke kompleks data slik at de kan hjelpe andre enda bedre. Programmet Change Our World har samlet inn penger til hjelp av overlevende ved naturkatastrofer, vanskeligstilte ungdommer og foreldreløse barn i Afrika.


Utdanning av våre fremtidige ledere

Qlik gjør læringskurven enda rikere og mer effektiv ved å legge vekt på analytiske og operative ferdigheter innen områdene de har valgt. Qlik akademiske program støtter utdanningsmiljøet ved å bidra med gratis Qlik-lisenser til universitetets forelsere og forskere.


Det som gjør oss til Qlik

Qlik har en levende og spennende bedriftskultur som er basert på vår sterke satsing på våre kjerneverdier – Utfordre, Handle Raskt, Åpen og Direkte, Ta Ansvar og Teamarbeid for Resultater. Disse kjerneverdiene er fundamentet for alt vi gjør.


Les mer om Qlik