Enkelt att använda. Mer kapacitet än du kan tänka dig.

Sök i och utforska enorma mängder data – alla dina data. Med Qlik begränsas du inte av förutfattade meningar om hur data bör vara relaterade utan kan äntligen förstå hur de verkligen är relaterade. Analysera, hitta nya samband, samarbeta och agera.

Med Qlik kan du omvandla data till insikter i alla delar av verksamheten.

Läs mer

Try-or-Buy Qlik

Några exempel

Fler än 40 000 kunder hittar svar med Qlik