Brukervennlig og mer effektiv enn du kan forestille deg.

Søk og utforsk enorme mengder data - alle dine data. Med Qlik begrenses du ikke av forutinntatte meninger/holdinger/forestillinger om hvordan dataen bør relateres til hverandre, men forstår hvordan deegentlighenger sammen. Analyser, avdekk, samarbeid og ta beslutninge.

Med Qlik kan du gjøre data til innsikt på alle områder i virksomheten din.

Finn ut mer

Try-or-Buy Qlik

Noen høydepunkter

Mer enn 40 000 kunder finner svaret med Qlik